Asigurăm servicii de înființare a societăților comerciale cu răspundere limitată pe raza Municipiului București și a județului Ilfov, precum și servicii de radiere/dizolvare SRL, modificări acte constitutive sau orice alte modificări ce țin de Registrul Comerțului.

Înființare societăți

SAFECO solicită clientilor 3-5 variante de denumire, pentru a ne asigura că găsim una disponibilă.

SAFECO întocmește dosarul pentru Registrul Comerțului cu toate actele aferente (cereri, declarații și anexe).

SAFECO redactează contractul de închiriere sau comodat pentru sediul social.

SAFECO gestionează alegerea obiectului principal de activitate și a activităților secundare.

Depunerea capitalului social de către asociatul/asociații societății.

SAFECO redactează actul constitutiv.

SAFECO depune dosarul de înființare la Registrul Comrețului.

SAFECO preia dosarul cu documentele de înființare ale societății.

Firma este gata în termen de 3 zile lucrătoare de la data întocmirii complete a dosarului.

Suspendare activitate societăți

SAFECO completează cererea și declarația de suspendare.

SAFECO redactează hotărârea aga/decizia asociatului unic.

SAFECO depune dosarul la Registrul Comertului.

SAFECO preia dosarul cu documente de la Registrul Comerțului.

Reluare activitate societăți suspendate

SAFECO întocmește cererea și declarația de reactivare a societății.

SAFECO redactează hotărârea aga/decizia asociatului unic.

SAFECO depune dosarul la Registrul Comertului.

SAFECO preia dosarul cu documente de la Registrul Comerțului.

Prelungire sediu/punct de lucru societăți

SAFECO completează cererea și declarația de prelungire.

SAFECO redactează actul adițional contractului de comodat/contractului de închiriere, dacă este cazul.

SAFECO depune dosarul la Registrul Comertului.

SAFECO preia dosarul cu documente de la Registrul Comerțului.

Schimbare obiect activitate societăți

SAFECO completează cererea și declarația de schimbare a obiectului de activitate.

SAFECO redactează hotărârea aga/decizia asociatului unic.

SAFECO actualizează actul constitutiv al societății.

SAFECO depune dosarul la Registrul Comerțului.

SAFECO preia dosarul cu documente de la Registrul Comerțului.

Prelungire mandat administrator

SAFECO completează cererea și declarația de prelungire a mandatului de administrator al societății.

SAFECO redactează hotărârea aga/decizia asociatului unic.

SAFECO actualizează actul constitutiv al societății.

SAFECO depune dosarul la Registrul Comerțului.

SAFECO preia dosarul cu documente de la Registrul Comerțului.

Lichidare și dizolvare voluntare (2 etape)

SAFECO completează cererea și declarația de lichidare ale societății.

SAFECO redactează hotărârea aga/decizia asociatului unic.

SAFECO depune dosarul la Registrul Comerțului.

SAFECO preia dosarul cu documente de la Registrul Comerțului.

SAFECO completează cererea și declarația de dizolvare ale societății.

SAFECO redactează hotărârea aga/decizia asociatului unic.

SAFECO depune dosarul la Registrul Comerțului.

SAFECO preia dosarul cu documente de la Registrul Comerțului.

Majorare capital social societăți

SAFECO completează cererea de majorare a capitalului social al societății.

SAFECO redactează hotărârea aga/decizia asociatului unic.

SAFECO depune dosarul la Registrul Comerțului.

SAFECO preia dosarul cu documente de la Registrul Comerțului.

Cesiune părți sociale societăți

Această metodă se face în 2 etape și presupune trecerea unui termen de opoziție de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial a deciziei de transmitere a părților sociale către o persoană din afara societății. În timpul perioadei de opoziție de 30 de zile orice persoană fizică/juridică, diverse instituții ale statului pot face opoziție cesionării părților sociale. Dupa împlinirea termenului de 30 de zile se poate depune cel de-al doilea dosar prin care se face cesiunea propriu-zisă. Cel de-al doilea dosar are un termen de soluționare de 3 zile de la data depunerii acestuia.

Cesiunea părților sociale prin majorare de capital social.
Spre deosebire de Metoda 1, această metodă nu presupune trecerea unei perioade de opoziție.
Persoana care dorește calitatea de asociat, intră în firmă prin majorarea capitalului social, dobândind calitatea de asociat, procedură care se soluționează în 3 zile de la depunerea dosarului.
După intrarea în firmă a noului asociat, se poate înainta cel de-al doilea dosar prin care se face cesiunea părților sociale între asociații firmei. Astfel capitalul social poate fi împărțit conform voinței asociaților, inclusiv prin excluderea unuia sau mai multor asociați. Cel de-al doilea dosar va fi gata în 3 zile de la depunerea lui la Registrul Comerțului.

Watch Dragon ball super