Serviciile de contabilitate oferite de SAFECO sunt executate în conformitate cu normele legislative în vigoare și cuprind toate nevoile contabile pe care le are afacerea ta!

SAFECO întocmește evidența contabilă (atât evidența contabilă analitică, cât și evidența contabilă sintetică) prin înregistrarea sistematică și cronologică a tuturor documentelor de natură contabilă primite de la client.

SAFECO asigură contabilizarea capitalurilor, activelor imobilizate, stocurilor și producției în curs de execuție, decontărilor cu terții, trezoreria, veniturilor și cheltuielilor.

La cerere, SAFECO întocmește contabilitatea de gestiune a companiei pe care o reprezentați.

SAFECO întocmește contabilitatea în partidă simplă pentru PFA-uri, întreprinderi individuale și persoane fizice. De asemenea, întocmim și depunem toate declarațiile pentru ca tu să nu ai nicio grijă.

SAFECO asigură întocmirea balanței de verificare și își asumă răspunderea pentru întocmirea ei.

SAFECO se asigură că toate conturile sunt “închise” și îți detaliază componența lor oricând dorești.

SAFECO se asigură că toate jurnalele oligatorii sunt actualizate cu datele contabile (registrul jurnal, registrul inventar, cartea mare, jurnalele de TVA, registrul de evidență fiscală).

SAFECO asigură consultarea fișei pe plătitor și corelarea datelor conținute de acestea cu situația contabilă de fapt.

SAFECO îți calculează atât TVA-ul cât și impozitul pe profit, întocmește și depune declarațiile aferente și îți transmite lunar situația acestor două taxe.

SAFECO îți calculează impozitul pe micro, întocmește și depune declarațiile aferente.

SAFECO asigură contabilitatea asocierilor în participațiune și facem asta încă dinainte ca asocierile să fie reglementate de Codul Fiscal.

SAFECO întocmește situațiile financiare semestriale și anuale și anexelor acestora. Le și depunem pentru tine.

SAFECO întocmește contul de profit și pierdere.

La cerere, SAFECO îți poate întocmi și anumite situații speciale, cum ar fi: situația fluxurilor de trezorerie, situația modificării capitalului propriu, situația provizioanelor, politici contabile, bugete de venituri și cheltuieli, cash flow-uri, sau completarea formularelor pentru statistică.

La cerere, SAFECO se poate ocupa de întocmirea documentației pentru credite și leasing-uri.

Watch Dragon ball super